Baoji Xinxing Aid for Street Kids

Weibo   Donation    简体中文  

Ning Bo: The general manager of Baoji Zhongfuxin Financial Company 

Tu Xiuqing: Senior Lawyer 

Zhao Xinhua: The Vice president of Baoji Social Organizations Ossociation 

Copyright© Baoji Xinxing Aid for Street Kids    陕ICP备16017036号    Technical Support: 竹子建站